Fuldt hus på Skovhus herberg og forsorgshjem

I januar 2022 kunne Skovhus Privathospital åbne dørene til Skovhus herberg og forsorgshjem – og kort derefter var der fuldt hus.

På billedet ses forstander og afdelingsleder for Skovhus herberg og forsorgshjem