Først og fremmest skal beboerne på Skovhus Herberg og Forsorgshjem have dækket deres behov for husly og omsorg. Hos os får beboerne mulighed for at samle overskud til at komme videre i tilværelsen. Derfor lægger vi vægt på at modtage beboerne i en varm, rummelig og tillidsfuld atmosfære. Vi møder den enkelte beboer dér, hvor de er, og vi ser hver enkelt beboer som et unikt menneske med krav på at blive mødt fordomsfrit og respektfuldt.

Skovhus Herberg og Forsorgshjem tilbyder en helhedsorienteret indsats til mænd og kvinder mellem 23-85 år, der har behov for et midlertidigt sted at bo. Det er en forudsætning at du, udover at mangle et sted at bo, eller ikke kan opholde dig i din bolig, også har andre sociale problemstillinger i dit liv (jf. SEL § 110). Din hund kan efter aftale også få ophold på Skovhus Herberg.

Hvordan får jeg en plads?

Skovhus Herberg og Forsorgshjem tilbyder

På Skovhus Herberg og Forsorgshjem arbejder vi sammen med dig om at finde en meningsgivende hverdag. Vi har fokus på at støtte dig i at finde vejen ud af hjemløshed og ind i en egnet boligløsning set i lyset af dine behov og ønsker.

Hverdagen på Skovhus Herberg og Forsorgshjem

Hunde på Skovhus Herberg og Forsorgshjem

Skovhus Herberg og Forsorgshjem er et af de få herberger i Danmark, hvor du efter aftale med personalet har mulighed for at få din hund med

Jeg har hund!