Målgruppe for Skovhus Herberg og Forsorgshjem

Skovhus Herberg og Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens § 110. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats til mænd og kvinder mellem 23 og 85 år, der har behov for et midlertidigt sted at bo. Det er en forudsætning, at du ud over at mangle et sted at bo også har andre sociale problemstillinger i dit liv.