På Skovhus Herberg og Forsorgshjem arbejder vi sammen med dig om at finde en meningsgivende hverdag. Vi har fokus på at støtte dig i at finde vejen ud af hjemløshed og ind i en egnet boligløsning set i lyset af dine behov og ønsker.

Målgruppe

Skovhus Herberg og Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens § 110. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats til mænd og kvinder mellem 23 og 85 år, der har behov for et midlertidigt sted at bo. Det er en forudsætning, at du ud over at mangle et sted at bo også har andre sociale problemstillinger i dit liv.

Hverdagen

Her er det muligt at have hund med! Læs mere her.

På Skovhus Herberg og Forsorgshjem har vi fokus på, at der skal være plads til alle, og vi vægter ligeværdighed og respekt højt. Derudover er vores medarbejdere uddannet til at støtte dig i at håndtere dine problemstillinger og hjælpe dig med, hvordan du bedst kan komme videre.

Opholds- og handleplaner

Når du flytter ind på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, udarbejder du og din kontaktperson i samarbejde en opholdsplan, og ifølge Servicelovens § 141 har du også ret til en handleplan.

Med socialrådgiver og miljøterapeut Tabita på herberg

Når Tabita møder på arbejde på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, så bliver hun der i mindst 14 timer – og nogle gange så længe som et døgn: “Jeg oplever en stor tilfredshed i forhold til mit arbejde, da jeg ved at have de lange vagter følger beboerne hele dagen igennem og ser den udvikling, der kan være på bare én dag. Det at komme tæt på dem og lave et godt stykke relationsarbejde er fantastisk og virkelig noget, jeg brænder for.”

Ved at arbejde på denne måde kan Tabita både være til stede sammen med beboerne og støtte dem i deres daglige gøremål samt klare alt, hvad der er af samarbejde med kommunerne. Det at kunne følge med i de små succeser og udviklingen hos beboerne i det daglige giver et fantastisk drive i Tabitas arbejde, og det er med til at holde fokus på arbejdet med, hvordan beboerne kommer bedst muligt videre fra herberget.

Tabita er uddannet socialrådgiver i 2017 og har været på herberget siden 2022.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.