Krav og kriterier for hunde på Skovhus Herberg og Forsorgshjem

Der er nogle grundlæggende krav for, at din hund kan tage ophold på Skovhus Herberg og Forsorgshjem sammen med dig. Dem har vi oplistet her. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at have hund med på Ungeherberget.