Krav og kriterier for hunde på Skovhus Herberg og Forsorgshjem og Skovhus Ungeherberg

Der er nogle grundlæggende krav for, at din hund kan tage ophold på Skovhus Herberg og Forsorgshjem eller Skovhus Ungeherberg sammen med dig. Dem har vi oplistet her.