Opholds- og handleplaner

Når du flytter ind på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, udarbejder du og din kontaktperson i samarbejde en opholdsplan, og ifølge Servicelovens § 141 har du også ret til en handleplan.