Skovhus Herberg og Forsorgshjems målgruppe

Skovhus Herberg og Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens § 110. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats til mænd og kvinder mellem 23-85 år, der har behov for et midlertidigt sted at bo. Det er en forudsætning at du, udover at mangle et sted at bo, også har andre sociale problemstillinger i dit liv (jf. SEL § 110).

Hvis du ønsker en plads på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, skal du, din sagsbehandler eller en anden i dit netværk kontakte os på telefon eller mail. Såfremt vi har en ledig plads, vil vi afklare telefonisk, om du er i vores målgruppe. Herefter vil du komme til en visitationssamtale ved fysisk fremmøde. Visitationssamtale foregår mellem dig og to medarbejdere fra Skovhus Herberg og Forsorgshjem. Det er også muligt at møde op fysisk efter selvmøderprincippet.

Sociale problemstillinger

For at være omfattet af Skovhus Herberg og Forsorgshjems målgruppe (jf. SEL § 110) skal man have et eller flere sociale problemer ud over at mangle en bolig. Det kan f.eks. være:

  • Overforbrug af alkohol
  • Overforbrug af hash
  • Kriminalitet
  • Social isolation
  • Manglende netværk
  • Fysiske problemer
  • Psykiske problemer
  • Økonomiske problemer

Rusmidler, psykiatrisk sygdom og medicin

Alkohol og hash
Du må gerne have aktiv forbrug af alkohol og hash, når du bor på Skovhus Herberg og Forsorgshjem – du må bare ikke indtage det hos os. Det vil altså sige, at vi ikke har et krav om, at du er afholdende, når du bor på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, men det er ikke tilladt at indtage hverken alkohol, hash eller andre rusmidler hverken indendørs eller andre steder på matriklen. Vi har også en regel om, at hvis du er påvirket, når du opholder dig på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, så skal du ikke opholde dig på fællesarealerne, men være på dit værelse.

Andre rusmidler
Hvis du har et aktivt forbrug af andre rusmidler end hash og alkohol, vil vi henvise dig til at kontakte et sted, der kan tage bedre hånd om dette, og som har sundhedsfagligt personale på stedet alle dage.

Psykiatrisk sygdom
Har du velbehandlede psykiatriske diagnoser eller andre psykiske udfordringer, kan du kontakte os, og vi vil tilbyde dig ophold, såfremt vi har en ledig plads, og du i øvrigt er i Skovhus Herberg og Forsorgshjems målgruppe. Har du alvorlig, ubehandlede psykiatriske diagnoser, vil vi henvise dig til at kontakte et sted, der har sundhedsfagligt personale på stedet alle dage.

Medicin
Hvis du er i medicinsk behandling, skal du selv være i stand til at varetage din medicinering, da vi ikke har sundhedsfagligt personale til stede alle dage. Vi har sikkerhedsbokse på værelserne til opbevaring af værdier og eksempelvis medicin.

Børn

Der må ikke være børn på Skovhus Herberg og Forsorgshjem. Hvis du skal have samvær med dine børn, skal det være et andet sted. Hvis du skal bo sammen med dine børn, vil vi henvise dig til et andet sted – det kan f.eks. være et mande- eller kvindekrisecenter, hvis du er udsat for trusler om vold.

Der må gerne være hunde på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, som et af de få herberger i Danmark. Det skal dog aftales med personalet på forhånd. Her kan du læse mere om retningslinjerne for hundes ophold på Skovhus Herberg og Forsorgshjem.