Hvordan ser hverdagen ud på Skovhus Herberg og Forsorgshjem?

Skovhus Herberg og Forsorgshjem er tilbud til alle mennesker, der i en midlertidig periode har behov for støtte til at komme videre i livet. Vi har stor opmærksomhed på, at der skal være plads til alle, og vi vægter ligeværdighed og respekt højt. Derudover har vi som hovedformål at støtte op om den enkelte beboers personlige udvikling, således at beboeren bliver i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv i egnet bolig set ud fra beboerens ønsker og behov.

Under opholdet kan du blandt andet få støtte i form af:

  • Socialrådgivning – herunder god kontakt med din hjemkommune
  • Miljøterapeutisk støtte og NADA-behandling
  • Samtaler og guidning
  • Arbejde og uddannelse
  • Fritidsaktiviteter og foreningsliv
  • Kontakt til et misbrugscenter
  • Kontakt til psykiatrien

Hverdagen på Skovhus Herberg og Forsorgshjem skal ligne netop en hverdag. Derfor er der ud over faste måltider også aktiviteter af beskæftigelsesrettet karakter. Det vil sige, at man har et ansvarsområde, som man skal sørge for at holde rent og ordentligt. Derudover vil der være andre praktiske opgaver i huset, som man kan vælge at være med til at løse. Af og til vil der blive indlagt fritidsaktiviteter, som man selv kan tilmelde sig. Dette kan være alt fra en biograftur, en fisketur, et shelter/bål-arrangement eller lignende. Der vil selvfølgelig også være årstidsbestemte aktiviteter som f.eks. jul, påske, sommerfest osv.

Kost og logi

Når du bor på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, får du dit eget værelse, som du selv er ansvarlig for at holde rent. Derudover er maden med i opholdet, når man er beboer. Der er fællesspisning med kold eller lun frokost og varm aftensmad hver dag, som beboerne selv laver og anretter. I weekenderne er der brunch om søndagen. Ønsker man selv at tilberede sin mad, kan man lave den i køkkenerne på beboergangene Hvis du vælger maden fra, har du mulighed for selv at tilberede og indtage mad i de køkkener, der er på beboergangene.

Opholdsplan


Når du flytter ind på Skovhus Herberg og Forsorgshjem udarbejder du og din kontaktperson i samarbejde en opholdsplan. Denne opholdsplan indeholder de mål, du ønsker at arbejde med under dit ophold. Planen beskriver målene og hvad du, din kontaktperson, socialrådgiver og øvrige samarbejdspartnere skal gøre i forbindelse med at opnå målet. Opholdsplanen sendes til din sagsbehandler i din hjemkommune. Du og din kontaktperson på Skovhus Herberg og Forsorgshjem følger løbende op på dine mål og taler om, om der er noget i planen, der skal justeres.

Inden for de første to måneder af dit ophold, udarbejder socialrådgiveren på Skovhus Herberg og Forsorgshjem i samarbejde med dig en social udredning. Denne indeholder en grundig beskrivelse af dine sociale forhold – tidligere og nuværende – observationer af dine udfordringer og ressourcer samt en vurdering af dit støttebehov og eventuelt behov for fremtidig indsats. Den sociale udredning sendes også til din sagsbehandler i din hjemkommune.

Handleplan


Som beboer på et herberg har du ret til en handleplan efter Servicelovens § 141. Det er din sagsbehandler i din hjemkommune, der i samarbejde med dig udarbejder planen og følger op på den. Din sagsbehandler kommer ofte til møde med dig, din kontaktperson og socialrådgiver inden for de første to måneder af dit ophold. Mødet og din opholdsplan danner udgangspunkt for handleplanen.

Alkohol, hash og andre rusmidler

På Skovhus Herberg og Forsorgshjem er der ikke krav om, at du er afholdende, men vi har regler for indtag og efterfølgende ophold på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, som skal overholdes. Det kan du læse om her.