Handleplaner, behandling og pædagogik

På Ungeherberget vægter vi det gode samarbejde på tværs højt. Vi samarbejder f.eks. med de unges handlekommuner, jobcenteret, rusmiddel- og behandlingssteder, kriminalforsorgen, praktiserende læger og psykiatriske afdelinger.